Uyum

Uyum

Sektördeki saygınlığımızı etik değerlere olan bağlılığımıza borçluyuz.

Dürüstlük, şeffaflık, adil olmak ve tutarlılıktan taviz vermemek şirket kültürümüzün değişmez ilkeleridir. Tüm birimlerimiz ulusal ve uluslararası alanlarda gerçekleşen faaliyetlerde; ilgili yasal düzenlemelere ve resmi otoritelerin kararlarına uyum gösterir. Çalışma arkadaşlarımız, iştiraklerimiz ve temsilcilerimiz ile yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde şeffaf ve hesap verebilir davranış sergileyerek şirket kültürüne uyumlu hareket ediyoruz. Rakiplerimiz ile yasa ve yönetmelikler çerçevesinde rekabet ediyor, etik ilkelerden şaşmadan etkileşimde bulunuyoruz.

İştiraklerimiz ile yürüttüğümüz faaliyetlerimize açık ve şeffaf kurumsal kimlik kazandırmak amacıyla güçlü bir uyum programı oluşturarak uygulamalara başladık. Böylelikle, yerel ve uluslararası yasa ve düzenlemeler, şirket içi politika ve prosedürler, etik ilkeler, taraf olunan sözleşme ve taahhütler çerçevesinde uyum programımızın temel sınırlarını çiziyoruz.

Uyum programını oluştururken;

 • Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
 • Riskleri azaltıcı kontrollerin belirlenmesi,
 • Kontrollerin etkinliğinin takip edilmesi,
 • Çalışanların eğitilmesi,
 • Gerekli politika ve prosedürlerin oluşturulması ve/veya güncellenmesi,
 • İhbar bildirim süreçlerinin yönetilmesi gibi aşamaları dikkate alıyoruz.

Uyum programı ile birlikte şirketimiz ve iştiraklerimizde;

 • Yerel ve uluslararası tüm yasalara, düzenlemelere, kurallara ve standartlara uymayı taahhüt ediyor,
 • Yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama konusunda sıfır tolerans politikası uyguluyor,
 • Yasal olmayan her türlü istihdama karşı çıkıyor,
 • Tüm paydaşların çıkar çatışmalarından kaçınarak mecburi şeffaflık ilkesine uygun davranmasını sağlıyor,
 • Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için üzerine düşen görevi yapıyor,
 • Gerekli olan doğru ve güvenilir finansal kayıtları tutmayı taahhüt ediyor,
 • İnsan haklarına saygı gösterilmesini sağlıyoruz.

Uyum ve Etik Komitesi

Tiryaki, açık ve şeffaf yasalar ile uyumlu iş yapış modelinin kurumsal bir rehberlik eşliğinde devam ettirilmesi için “Uyum ve Etik Komitesi” çalışmalarına başlamıştır. Bu sayede Tiryaki, iş ilişkisi sürdürdüğü tüm taraflar ile (devlet kurumları, tedarikçi, müşteri, yüklenici, çalışan, ortak vb.) yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olduğu açık ve şeffaf ilişkilerine kurumsal bir kimlik kazandırmış olacaktır.

Yolsuzluk ve Haksız Rekabetin Önlenmesi

Tiryaki, yolsuzluk ile karşılaşılabilecek risklerin önlenmesi için dijital teknolojilerden yararlanarak şirket içi düzenleyici kurallar oluşturur ve iç denetim prosedürleri uygular. Hukuka aykırılık taşıyan, şirket paydaşlarını etkileyen veya şirkete zarar verecek ihlaller takip edilir ve iç denetim prosedürleri çerçevesinde önlemler alınır.

TR EN