Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Toprağın kıymetini biliyor, 50 yılı aşkın deneyimimizle daha iyi bir gelecek için yatırım yapıyoruz.

GELECEK NESİLLERE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA BIRAKMAYI AMAÇLIYORUZ

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma hassasiyetiyle işimizin her aşamasında sağlıklı gıda ve yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih ediyor, ekosistemin sürdürülebilir kılınması, insanlığın ve doğanın yaşatılması ilkelerini gözeterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

ÇEVRE DOSTU TARIMSAL ÜRETİME VE SAĞLIKLI GIDA TEDARİKİNE ÖNEM VERİYORUZ

Tarımsal üretimde, ekosistemin korunması için hassasiyetle yaklaşıyor; çevre dostu organik gübre, ilaç ve mekanik yöntemlerin kullanılması anlayışına dayanan tarım sistemlerini kullanmaya özen gösteriyoruz. Doğal dengeyi koruyarak, çevreye dost, sürdürülebilir tarımsal üretim yapıyoruz ve sağlıklı gıda tedarikine önem veriyoruz.

Birinci sınıf sertifikalı organik hammadde ve  işlenmiş ürünlerin tedarikini yaparken, organik ürün alımından bu ürünün dağıtımına kadarki depolama, işleme ve lojistik süreçlerinin izlenebilirliğini ve yönetimini sağlıyoruz.

AR-GE YATIRIMLARIMIZI BÜYÜTÜYOR, KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER GELİŞTİRİYORUZ

Doğal kaynakların sınırlı kaldığı, besin ihtiyacının her geçen gün arttığı dünyamızda kaynakların sürdürülebilir şekilde toplumlara ulaşabilmesi için bilgi ve araştırma ihtiyacının farkındayız. Kuruluşumuzdan itibaren bu amaçla etkin tedarik zinciri oluşturma, katma değeri yüksek ürün geliştirme, kaynaklama ve süreç iyileştirme konularında Ar-Ge çalışmalarına önem veriyoruz. Çevre dostu üretim yolları, sıfır karbon emisyonu hedeflenen teknolojiler ve yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarımızla birlikte bitkisel protein üretimi çalışmalarımıza devam ediyor, her geçen gün yeni gelişmelere uygun olarak sistemimizi geliştiriyoruz.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN, GELECEĞİMİZİN VAZGEÇİLMEZİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek yatırımlarımızla tesislerimiz bünyesindeki çatılar ve uygun alanları değerlendirerek kendi elektrik enerjimizi üretiyoruz. Yıllık ihtiyacımızın yaklaşık üç katı elektrik enerjisini Mersin tesisimizde üreterek; tüm tesislerimizin enerji ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor, bölgenin ise elektrik ihtiyacına ciddi oranda katkı sağlıyoruz.

HAVA KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASINA KATKI SAĞLIYORUZ

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve karbon ayak izimizi en aza indirmek gayretiyle tüm tesislerimizde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurarak enerji verimliliğini artırıcı projeleri tesislerimizde uyguluyoruz. Tesislerimizde kurulu, toplam 20 MW kapasiteli güneş enerjisi santralleri ile yıllık 19.560 ton CO2 salınımının önüne geçiyor; yaklaşık 550.000 ağacın bir yıl boyunca atmosferden temizleyebileceği karbon miktarının havaya salınımına engel oluyoruz.

TR EN