Risk Yönetimi

İşimizin En Önemli Parçası Risk Yönetimi

Tedarik zincirimizin her bir aşamasında uzman üyelerden oluşan yönetim kadromuz, alınacak tüm stratejik kararlarda şirketin risk, büyüme ve gelir dengesini en uygun düzeyde tutar. Akılcı, bölgenin gerçekleriyle uyumlu ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin uzun vadeli çıkarlarını ve sürdürülebilirliğini gözeterek şirketi idare ve temsil eder.

Risk yönetimi uzmanlarımızdan oluşan bir ekip, küresel çapta ve geniş yelpazede ürün portföyünü yöneten her seviyede yöneticiye, işin doğasında olan geniş ve karmaşık riskleri tespit etmeleri konusunda yardımcı olur.

İcra Kurulu ve diğer alt komitelerimiz ise şirketin tüm faaliyetlerinin; şeffaf, hesap verilebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütülmesine dikkat eder. Alınan tüm kararlarda başta doğanın ve çevrenin, ardından şirket çalışanlarının ve diğer paydaşların haklarının korunması ve adil paylaşımı bizim için her zaman esas ilkedir.

Proaktif Risk Durum Analizleri

Risk Komitemiz; piyasa riski, finansal riskler ve operasyonel risklerin organizasyonun tüm seviyelerinde izlendiğinden ve kontrol altına alındığından emin olur. Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımı ile düzenli aralıklarla toplanan Risk Komitemiz, risk durum analizleri yaparak tüm aksiyonları planlar ve mevcut aksiyonların güncel durumlarını takip eder. Risk Komitesi üç ayda bir düzenlenen yönetim toplantılarında hazırladığı risk yönetim raporunu paylaşır.

Yaklaşık 40 senedir, düzenli şekilde risk yönetimi analizi ile hem siyasal hem ekonomik hem de tarım piyasasındaki dalgalanmaları üst düzey bir şekilde yöneterek rakiplerimizden ayrışıyoruz.

TR EN