Staj Uygulamalarımız

Staj, öğrencilerin eğitim-öğrenim dönemlerinde edindikleri bilgilerin ve pratik uygulamaların, büyük ölçekli endüstriyel üretimlerde nasıl yer aldığını gördükleri, çalışmalara aktif olarak katılarak bilgi ve becerilerini geliştirdikleri, mesleğe ilk adım attıkları önemli bir süreçtir.

Temel amacımız, yetiştirilmek üzere yeni mezun olan potansiyel ve katma değer oluşturabilecek iş gücünü firmamız bünyesine kazandırmaktır.

Staj zorunluluğu bulunan öğrenciler yaz ve kış döneminde şirketimizde staj yapabilmektedir.

Kış staj dönemi: Eylül-Haziran dönemidir. Ticaret ve Endüstri Meslek Liseleri ile Teknik Lise öğrencileri içindir.

Yaz staj dönemi: Haziran-Eylül / Ekim dönemidir. Meslek Yüksek Okulu ve Üniversite öğrencileri içindir.

Staj zorunluluğu bulunmayan üniversite öğrencilerine ise şirket ihtiyaçları ve öğrencilerin beklentileri doğrultusunda, part-time kadrolarımızda yer verilebilmektedir. Bu şekilde öğrencilere, hem mezuniyetleri ile içinde yer alacakları meslek hakkında pratik bilgi ve beceriler ile donanmaları hem de mezun olduktan sonra karşılıklı memnuniyet sağlanmış olması durumunda Tiryaki’de iş olanakları sağlanmaktadır. Bu kapsamda çeşitli üniversitelerle iş birliği içinde düzenli çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca üniversitelerin kariyer günlerinde yer alınmaktadır.