Fikir Atölyesi

İş geliştirme ve iyileştirme süreçlerine çalışanlarımızın katılımını sağlamak ve yapılan işlere eleştirel gözle bakıp önerileri ile katkıda bulunabilen, yenilikçi ve yaratıcı, kurum kültürünü benimsemiş ve aidiyet duygusunu taşıyan çalışan kitlesi oluşturmak amacıyla şirketimiz bünyesinde iç öneri sistemimiz kurgulanmıştır. Yapılan önerilerin değerlendirilmesi her ay çalışanlarımızla paylaşılarak, uygulamaya geçen öneriler ve anahtar tespitler için ödül uygulamasında bulunulmaktadır.

Bununla birlikte her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Çalışan Memnuniyet Anketi sonuçları doğrultusunda, şirketimizin mevcut durumuna ayna tutularak çalışanlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda geliştirici/düzenleyici uygulamalara yer verilmektedir.