Operasyonel Mükemmeliyet

Operasyonel Mükemmeliyet

Tiryaki, tedarik zinciri yöneticisi olarak tarımdan tüketiciye tüm aşamaları kendi operasyonu ile yönetir. Bu çok aşamalı tedarik zinciri yönetiminde, müşteri memnuniyeti, hız, her aşamanın tanımlanmış süreçler ve prosedürler ile profesyonelce yönetilmesi şirketin verimliği ve karlılığı açısından önemlidir. 


Bahçıvan Ustalığında Süreç ve Prosedürlerin Yönetimi


Tiryaki, hem ulusal hem de uluslararası ofislerde aynı merkezi sistem ve standartlarda, tedarik zincirinin tüm aşamalarını analiz eder ve sürekli olarak iyileştirir. Tiryaki, çok katmanlı bir organizasyon yerine bölgesel bazda sadeleştirilmiş, merkezi karar alma sistemleri ile donatılmış, iş modeli ile uyumlu departmanlar ile süreçlerini yönetmektedir. Tiryaki, merkezi yönetim kabiliyetlerini kurduğu teknolojik altyapı ile artırarak, merkezde sahip olduğu gücü, bölgelerine taşımış ve yöneticilerin yetkilerini de artırmıştır.

Tiryaki, sektör standartlarının üzerinde yaptığı teknoloji yatırımları ve güncel teknolojinin tüm süreçlere entegre edilmesi ve etkin bir şekilde kullanılması ile yönetim, operasyon ve büyüme hızında sektör ortalamalarının üzerinde sonuçlar elde etmiştir.


Verimlilik

Tiryaki, tedarik zinciri yönetiminde tüm süreçlerinde verimlilik ve mükemmeliyeti artırmak için periyodik olarak çalışanlarına ve müşterilerine yönelik araştırmalar yapar.

Tiryaki için çalışanları kadar değerli olan diğer paydaşları müşterileri ve tedarikçileridir. Hem müşterileri hem de tedarikçileri ile birebir iletişim kurarak, memnuniyetlerini periyodik olarak analiz eder. Gelen yorum ve öneriler çerçevesinde düzenleyici ve önleyici faaliyetlerini belirler.

Süreçlerin ve Teknolojinin Mükemmel Entegrasyonu

Tiryaki’de teknoloji ile iş süreçleri tam olarak birbirine entegre edilmiş ve bu sayede teknoloji, operasyonel mükemmellik, verimlilik ve kurumsallaşma sürecinde Tiryaki’nin en önemli etkinlik alanlarından biri haline gelmiştir.

Tiryaki’de ulusal ve uluslararası ofislerinin tamamında uçtan uca tüm süreçleri kapsayan merkezi ERP sistemi kullanılmaktadır. Dünya standartlarında geliştirilmiş modül ve uygulamaların yanı sıra sektöre, ürüne, pazara ve kendine özgü uygulamaları ile tüm süreçleri sistem ile entegre edilmiştir.  Bu alt yapıyı iş zekası, bütçe, konsolidasyon modülleri, mobil uygulamalar, IoT vb. karar destek sistemler ile de entegre eden Tiryaki, günümüzün teknolojik şartlarına uygun olarak faaliyet göstermektedir.

Tiryaki, müşteri kredi limitlerinin sistem takibinden, bankaların sistemlerine entegrasyonuna, üretim tarafında kantar ile entegrasyon, iş zekası, mobil sistemler, dünyanın her yerinde üretilen ve depolanan ürünlerin, sıcaklık, nem gibi bilgilerinin bulut sistemler ile merkezi olarak izlenmesine, depolama ve lojistik süreçlerinde kullandığı son teknoloji makinelerine kadar kullandığı ileri teknoloji ile global standartlarda maksimum hızda ve verimli tedarik zinciri yönetimi yapmaktadır.

Tiryaki bugün geldiği noktada ERP sistemi ile entegre edilen tüm iş süreçlerinin diyagramlarını oluşturmuş ve bütün süreçlerin şeffaf bir şekilde izlenerek ilgili kişiler ile paylaşılabilir duruma gelmesini sağlamıştır.


Detaylı Analizler ve Raporlama

Ayrıca tüm süreçlerin sistem üzerinden yönetilebilmesi, Tiryaki’ye detaylı analizler yaparak maliyetlerin kontrol altına alınmasına ve operasyonel mükemmellik seviyesine ulaşmak için gerekli kontrolleri koyarak süreçleri yönlendirmesine olanak sağlıyor. Sürekli gelişime açık alt yapısı ve güçlü ekibi sayesinde de günümüzün değişen iş ihtiyaçlarını hızlıca sisteme katabilme kabiliyetine sahip olan Tiryaki, aynı zamanda çalışanlarından gelen süreç değişiklik ve iyileştirme taleplerini de değerlendirerek ciddi operasyonel faydalar sağlamaktadır.