Tiryaki’de Kariyer

Seçme ve Yerleştirme

İşe alınacak adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklerin yanında şirketimiz değerleriyle doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olunmasıdır.

İnsan kaynağı ihtiyacımızın karşılanmasına yönelik olarak, www.kariyer.net üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınırken, pozisyonun gerekliliğine göre danışmanlık firmaları ile de çalışılmaktadır.  İşe alım değerlendirmelerinde pozisyonun gerekliliğine göre; mülakat, sözel-sayısal yetenek testi, yabancı dil sınavı ve kişilik envanteri yapılmaktadır.

Pozisyon için en uygun bulunan aday ile referans ve teklif sürecine geçilirken, süreçte devam edemeyen adaylara e-mail yolu ile bilgilendirme yapılmaktadır. Şirketimiz web sitesi kariyer.net altyapısı desteklemektedir. Başvurularınız sadece Tiryaki İnsan Kaynakları departmanı tarafından görüntülenir ve değerlendirilir.

Staj Uygulamaları

Staj, öğrencilerin eğitim-öğrenim dönemlerinde edindikleri bilgilerin ve pratik uygulamaların, büyük ölçekli endüstriyel üretimlerde nasıl yer aldığını gördükleri, çalışmalara aktif olarak katılarak bilgi ve becerilerini geliştirdikleri, mesleğe ilk adım attıkları önemli bir süreçtir.
Temel amacımız, yetiştirilmek üzere yeni mezun olan potansiyel ve katma değer oluşturabilecek iş gücünü firmamız bünyesine kazandırmaktır.
Staj zorunluluğu bulunan öğrenciler yaz ve kış döneminde şirketimizde staj yapabilmektedir.
Kış staj dönemi: Eylül-Haziran dönemidir. Ticaret ve Endüstri Meslek Liseleri ile Teknik Lise öğrencileri içindir.
Yaz staj dönemi: Haziran-Eylül / Ekim dönemidir. Meslek Yüksek Okulu ve Üniversite öğrencileri içindir.

Staj zorunluluğu bulunmayan üniversite öğrencilerine ise şirket ihtiyaçları ve öğrencilerin beklentileri doğrultusunda, part-time kadrolarımızda yer verilebilmektedir. Bu şekilde öğrencilere, hem mezuniyetleri ile içinde yer alacakları meslek hakkında pratik bilgi ve beceriler ile donanmaları hem de mezun olduktan sonra karşılıklı memnuniyet sağlanmış olması durumunda Tiryaki’de iş olanakları sağlanmaktadır. Bu kapsamda çeşitli üniversitelerle iş birliği içinde düzenli çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca üniversitelerin kariyer günlerinde yer alınmaktadır.

Ücretlendirme Sistemi ve Yan Haklar

Şirketimizde ücret yönetimi, şirket içi dengeler ve piyasa koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilmekte ve her yıl Temmuz ayında gözden geçirilmektedir. Tiryaki olarak, çalışanlarımıza sunmuş olduğumuz olanakları güncellemek ve daha rekabetçi bir şekilde yapılandırmak amacıyla düzenli olarak ücret pazar araştırmalarına katılım sağlanmaktadır.

Şirketimizde işe yeni alınan çalışanların ücretlerinin belirlenmesinde, temel olarak görevin gerektirdiği sorumluluklarla beraber; kişinin sahip olduğu eğitim, deneyim ve yetkinlikleri esas alınmaktadır.

Şirketimiz çalışanlarına 12 brüt maaş ödemesi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra,

  • Hayat Sigortası
  • Özel Sağlık Sigortası
  • Servis / yol ücreti
  • Öğle yemeği için yemekhane ve/veya yemek kartı uygulaması
  • İşyeri Hekimi uygulaması gibi imkanlar sunulmaktadır.

Bu hızla büyüyen organizasyonumuzda yerinizi almak için Kariyer Fırsatları bölümümüzü inceleyebilirsiniz.